Bangkok Wellness Medical Clinic
คลินิกแนวเวชศาสตร์ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ

เรามีวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง Anti-Aging รวมถึงบุคลากรที่เชี่ยวชาญพร้อมที่จะมุ่งหาสาเหตุของการเกิดโรคมากกว่าที่จะเป็นเพียงการรักษาตามอาการโดยเราคำนึงถึงการใช้ชีวิตประจำวัน การทานอาหาร ยา อาหารเสริม การพักผ่อนนอนหลับ และกรรมพันธ์ มาบูรณาการจนเกิดเป็นแผนทางการแพทย์ที่ออกมาเฉพาะบุคคล หรือ Personalized Medicine ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฟื้นฟู ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรงตลอดอายุขัย

เวชศาสตร์ป้องกันเหมาะกับใคร
1. ผู้ที่ต้องการมีชีวิตยืนยาวแบบมีคุณภาพ และการมีอายุยืนยาวเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่คำตอบของการมีชีวิตที่ดี แต่การมี “สุขภาพดี” ด้วยนั้น เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน
2. ผู้ที่ต้องการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เพราะเวชศาสตร์ป้องกันจะสามารถช่วยดูแลระบบต่างๆ ในร่างกายให้แข็งแรง และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้ที่ต้องการป้องกัน และดูแลโรคเรื้อรังควบคู่กับการรักษาแบบทั่วไป โดยเวชศาสตร์ป้องกัน จะสามารถฟื้นฟูให้โรค หรือภาวะอาการที่กำลังเป็นอยู่นั้น ให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น  

MAP


Address: 22/22 โครงการ Workplace2 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230