มะเร็งรักษาได้ก่อนลุกลาม

1 Views

  อังคารที่ 20 กันยายน 2565

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าโรคที่ทุกคนกลัว เพราะพบมากที่สุด คือ โรคมะเร็ง

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัย และเริ่มมีการตรวจคัดกรองมะเร็งกันมากขึ้น ทำให้พบผู้ป่วยที่เซลล์มะเร็งเพิ่งจะเริ่มก่อตัวขึ้น และไม่แพร่กระจายลุกลามไปยังเนื้อเยื่อใกล้เคียง ซึ่งเรียกกันว่ามะเร็งระยะ 0 ดังนั้นการตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นประจำ จึงเป็นตัวเลือกที่สำคัญและสามารถตรวจได้ตั้งแต่ไม่มีอาการหรือสัญญาณเตือนใดๆ

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งอาจเป็นเรื่องที่หลายคนคิดว่าไม่จำเป็น แต่เทคโนโลยีที่สามารถตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ระยะที่ 0 เป็นโอกาสที่ดีเพราะไม่เพียงตรวจเจอตั้งแต่ตอนที่ยังไม่แสดงอาการ แต่ยังสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วย

การตรวจคัดกรอง (Screening Test) คือ การตรวจสอบในกลุ่มที่ยังไม่มีอาการ เพื่อคัดกรองโรค หรือความผิดปกติของร่างกาย ก่อนที่จะปรากฏอาการ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษต่างๆ โดยการตรวจคัดกรองจะสามารถชี้นำว่ามีความผิดปกติ เพื่อนำไปสู่การตรวจวินิจฉัยต่อไปด้วยเครื่องมือในการวินิจฉัยโรค (Diagnostic test) ซึ่งเป็นวิธีการตรวจเพื่อยืนยันว่าผู้ที่มีอาการหรืออาการแสดงต่างๆ หรือผู้ที่มีผลบวกจากการตรวจคัดกรองนั้นเป็นโรคจริง

แม้ว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งอาจช่วยให้ตรวจพบโรคมะเร็งได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น และช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ แต่สิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งนั้น ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแปรรูป หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ออกกำลังกายเป็นประจำ เลิกสูบบุหรี่ และพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้ก็จะมีสุขภาพดีและห่างไกลจากโรคค่ะ

สามารถเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งและปรึกษาแพทย์ ได้ที่ Bangkok wellness medical clinic