Doctor Consultation (ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง Anti-Aging)

A023
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ :

Doctor Consultation
ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง Anti-Aging

แพทย์จะนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการซักประวัติ และการตรวจร่างกายมาวิเคราะห์ (Check Up Report) ประกอบกับผลการตรวจร่างกาย หรือประวัติการรักษาเดิมมาเป็นองค์ประกอบร่วมด้วย (Medical Record)
และร่วมวางแผนการฟื้นฟูกับผู้รับบริการ เพื่อหาสาเหตุของอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น รวมถึงการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความแม่นยำ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของท่าน โดยแพทย์จะเป็นผู้ที่คอยดูแล ตลอดระยะเวลาการฟื้นฟูร่วมกับทุกท่านอย่างเป็นกันเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป

MAP


Address: 22/22 โครงการ Workplace2 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230