ย้อนอายุหัวใจด้วยโคเอนไซม์คิวเท็น

1 Views

  อังคารที่ 6 กันยายน 2565

การมีสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะหัวใจจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดให้ไหลเวียน และนำพาออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆ เมื่อหัวใจทำงานได้ไม่ดีพอก็จะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย ดังนั้นการดูแลสุขภาพหัวใจจึงสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย หรือการเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเช่น โคเอนไซม์คิวเท็น (Coenzyme Q10) 

โคเอนไซม์คิวเท็น เป็นสารสำคัญที่ร่างกายสังเคราะห์ได้เองตามธรรมชาติ จำเป็นต้องมีอยู่จำนวนมากและเพียงพอ โดยเฉพาะในอวัยวะที่ต้องการพลังงานสูง เช่น หัวใจ ตับ ตับอ่อน ไต และระบบภูมิคุ้มกัน โคเอนไซม์คิวเท็นจึงเกี่ยวข้องกับสุขภาพของร่างกายทุกส่วน โดยเฉพาะสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด เพราะช่วยลดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว ด้วยการจำกัดปริมาณของไขมันที่จะไปสะสมบนผนังหลอดเลือด และลดการสะสมของคอเลสเตอรอลในเลือด นอกจากนี้ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะเซลล์ที่กล้ามเนื้อหัวใจ

โคเอนไซม์คิวเท็นกับสุขภาพหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะหัวใจล้มเหลว และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง เกิดจากการสะสมของไขมันโดยตรงบนผนังหลอดเลือด หรือภาวะหลอดเลือดแข็ง ตัวโคเอนไซม์คิวเท็นมีบทบาทสำคัญมากในการลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว โดยจำกัดปริมาณของไขมันที่จะไปสะสมบนผนังหลอดเลือด นักวิจัยบางท่านเชื่อว่า การเสริมวิตามินอี (Vitamin E) ร่วมกับโคเอนไซม์คิวเท็น ให้ผลในการลดความเสี่ยง และเพิ่มการป้องกันภาวะหลอดเลือดอุดตันได้มากกว่าการได้รับเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้โคเอนไซม์คิวเท็นยังช่วยและลดการสะสมของคอเลสเตอรอลในเลือด เพิ่มเอชดีแอล คอเลสเตอรอล (HDL-Cholesterol) ได้อีกด้วย

โคเอนไซม์คิวเทนกับโรคหัวใจล้มเหลว
ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว จะมีระดับโคเอนไซม์คิวเทน ในกล้ามเนื้อหัวใจลดลงจากปกติ บางรายอาจลดลงมากจนเข้าสู่ภาวะขาดสารอาหารจำเป็นชนิดนี้อย่างรุนแรง อีกทั้งผู้ป่วยที่ได้รับประทานโคเอนไซม์คิวเทนเสริม กล้ามเนื้อหัวใจจะทำงานดีขึ้น และช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการออกกำลังกาย

เนื่องจากโคเอ็นไซม์คิวเท็น เป็นสารอาหารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างพลังงานให้กับเซลล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ หรืออวัยวะที่มีขนาดใหญ่อย่างเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ดังนั้นการเสริมด้วยโคเอ็นไซม์คิวเท็น จึงเป็นการเสริมพลังงานให้กับเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ให้มีพลังงานมากพอที่จะบีบตัวหรือคลายตัว และสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากปริมาณของโคเอนไซม์คิวเทนที่มีในร่างกาย จะลดลงตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น การรับประทานอาหารเสริมโคเอนไซม์คิวเทน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการเสริมสุขภาพนั่นเองค่ะ