ตรวจภูมิคุ้มกัน COVID-19

A020
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ :

ตรวจภูมิคุ้มกัน COVID-19
Anti-SARS-CoV-2 IgG

ตรวจภูมิคุ้มกัน COVID-19 คืออะไร ?
การตรวจภูมิคุ้มกันโควิด เป็นการตรวจระดับภูมิทั้งก่อนและหลังรับวัคซีนหรือตรวจหลังติดเชื้อ ตรวจระดับภูมิต้านทาน (Antibody) ชนิด IgG หรือ IgM โดยผลตรวจที่ BWM หน่วยเป็น  AU/mL

เหมาะกับใครบ้าง
- ผู้ที่อยากทราบระดับภูมิต้านทานต่อการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส แล้ว 14-28 วัน
- ผู้ที่อยากทราบระดับภูมิต้านทานหลังการติดเชื้อ 4 สัปดาห์
- ผู้ที่อยากทราบภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสโควิด-19
- ผู้ที่ต้องการทราบระดับภูมิต้านทานก่อนรับวัคซีน ในกรณีอาจเคยได้รับเชื้อแบบไม่มีอาการมาก่อน และอาจมีภูมิตามธรรมชาติ

เตรียมตัวง่ายนิดเดียว
- ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร
- พักผ่อนให้เพียงพอ
- ตรวจวิธีการเจาะเลือด

การตรวจภูมิคุ้มกันมีประโยชน์ในเรื่องของความสบายใจของผู้รับการตรวจ และจะทำให้ทราบว่าที่รับวัคซีนไปนั้นสามารถตอบสนองต่อวัคซีนที่ได้รับหรือไม่ หากไม่ตอบสนองอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นวัคซีนชนิดอื่นแทน 

MAP


Address: 22/22 โครงการ Workplace2 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230