พญ. นัยนา เงินมาก

A034
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ :

พญ. นัยนา เงินมาก
Dr.Naiyana Nhernmak


- แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- เข้าร่วมสัมนา เซลล์บำบัด ประเทศเยอรมนี (Villa Medical, Germany)
- ประกาศนียบัตร คีเลชั่นบำบัด โดยสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย (CMAT)
- ประกาศนียบัตร Genetic Screening test โดย Dr. Pawal Suwinski
- แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

- Doctor of Medicine (Prince of  Songkla University, Thailand)
- Attendance in Cell Tharapy at Villa Medica, Germany
- Certificate of Chelation Therapy by CMAT, Thailand
- Certificate of Genetic Screening test y Dr. Pawel Suwinski
- Specialties
- Anti-aging and Regenerative Medicine

รายการที่เกี่ยวข้อง

MAP


Address: 22/22 โครงการ Workplace2 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230