Brain Booster (ฟื้นฟูการทำงานของสมอง)

A053
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ :

Brain Booster สูตรวิตามินที่สกัดมากจากโปรตีนบริสุทธิ์ในรูปกรดอะมิโนอิสระ และรูปแบบของเปปไทด์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทำให้ปราศจากเชื้อและปราศจากสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ ซึ่งจะออกฤทธิ์กระตุ้นสารสื่อประสาททำให้เซลล์ประสาท (Nerve Growth factor) เจริญเติบโตและฟื้นฟูขึ้นอย่างเป็นประสิทธิภาพ
 
Brain Booster คือ การให้สารน้ำที่ประกอบด้วยวิตามิน แร่ธาตุ และกรดอมิโน ที่จำเป็นของสมองผ่านทางหลอดเลือดดำ โดยมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประสาทและสมอง เพิ่มการกระตุ้นสารสื่อประสาท ให้เซลล์ประสาทเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยปรับการทำงานของเซลล์ประสาท เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และความจำ ให้ดียิ่งขึ้น วิตามินสูตร Brain Booster ถือเป็นตัวช่วยที่ดีในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
Brain Booster เหมาะกับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูการทำงานของระบบประสาทและสมอง ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ และความจำ และยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดปัจจัยการเกิดภาวะสมองเสื่อม
 
ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับ Brain Booster
สามารถรับบริการได้ 1-2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging)  ระยะเวลาในการทำ 1-1.30 ชั่วโมง

รายการที่เกี่ยวข้อง

MAP


Address: 22/22 โครงการ Workplace2 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230